Skip to content

artip j

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
 
Nachádzate sa: Domov arrow Havarijná služba
Skip to content
Zásady správneho používania termostatických hlavíc
Image1. Nastavenie požadovanej teploty v miestnosti
     V každej miestnosti si môžete nastaviť otáčaním termostatickej hlavice požadovanú teplotu pre zaistenie tepelnej pohody. V tabuľke sú uvedené orientačné teploty zodpovedajúce jednotlivým číslam stupnice. Podľa miestnych podmienok sa môže teplota od uvedených hodnôt líšiť. Vyskúšajte si preto, pri akom nastavení dosiahnete pohodovú teplotu. Treba si uvedomiť, že k ustáleniu teploty v miestnosti môže dôjsť až po niekoľkých hodinách.
     Na dosiahnutie nastavenej teploty v miestnosti je potrebná dostatočná teplota vykurovacej vody. Pokiaľ sa Vám nepodarí, napr. pri nastavení ventilu na "5" dosiahnuť 24oC a radiátor hreje, nie je to vinou ventilu, ale nízkej teploty vykurovacej vody. Pootočenie hlavice o jeden dielik zodpovedá zmene požadovanej teploty o 1oC.

Tabuľka
 Nastavenie (Signalizačné znaky) Priestorová teplota
 0 úplne uzavretý
 * cca 7oC
 1 cca 12oC
 2 cca 16oC
 3 cca 20oC *)
 4 cca 22oC *)
 5 cca 24oC *)
*) Presná hodnota teploty v miestnosti priamo závisí na parametroch vykurovacej vody a môže byť ovplyvnená funkciou ekvitermickej regulácie dodávateľa. Dá sa dosiahnuť i vyšších teplôt (rádovo o cca 2oC), ale len za predpokladu dostatočnej teploty vykurovacej vody na vstupe do radiátora.

2. Využitie cudzích zdrojov tepla
Image     Pokiaľ dôjde k zvýšeniu teploty v miestnosti vplyvom prídavných zdrojov tepla (napr. slnečné žiarenie, teplo z domácich spotrebičov, alebo viacej prítomných osôb), termostatická hlavica obmedzí prívod tepla do radiátoru. Tým Vým zaistí okrem tepelnej pohody i značné úspory tepla.

3. Protimrazová ochrana
     Pokiaľ opustíte na dlhšiu dobu byt, zamedzíte nebezpečenstvu zamrznutia vykurovanej sústavy nastavením "*". Hlavica zabráni poklesu teploty pod 7oC. Pokiaľ však bývate vo viacbytovom dome, nepoužívajte nastavenie na nižšiu teplotu ako 12oC.

4. Vysvetlenie niektorých stavov radiátorov
     - kúri len "x" prvých článkov radiátora - radiátor je zavzdušnený. Pokiaľ nie je inštalovaný odvzduš?ovací ventil na radiátore, ponechajte termostatickú hlavicu 3 - 5 dní otvorenú na stupni "5".
     - kúri len horná časť radiátora - správna funkcia termostatickej hlavice. Ak sa blíži teplota v miestnosti teplote nastavenej na termostatickej hlavici, hlavica zatvára ventil a znižuje prietok vykurovacej vody na minimum, prípadne uzavrie ventil úplne. Následne dochádza k rozvrstveniu vody, podľa jej teploty. Horná časť radiárora je potom teplá, spodná studená.

5. Doporučenia
     - po montáži doporučujeme nechať niekoľko dní termostatické hlavice otvorené na stupe? "5", aby mohol vzduch z radiátorov vystúpať do horných podlaží k odvzduš?ovacím ventilom.
     - termostatická hlavica ovláda ventil podľa teploty svojho okolia
     - pod parapetami, za záclonou a za zástenami radiátorov je teplota vyššia než v izbe a hlavica reaguje predčasne, resp. s určitým posunom stupnice.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >