Skip to content

artip j

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
 
Nachádzate sa: Domov
Skip to content
Mená neplatičov už môžu visieť vo vchode bytového domu
Platná právna úprava donedávna neumoĹľnovala zverejnovaĹĄ vlastníkov, ktorí majú veÄľké nedoplatky, pretoĹľe by to bolo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.
Celý článok...
 
Prevod bytu
      Ĺ˝iadosĹĄ o zmenu pred povolením vkladu do katastra nehnuteÄľností. (stiahnúĹĄ)
 
Zásady správneho používania termostatických hlavíc
Image1. Nastavenie poĹľadovanej teploty v miestnosti
     V kaĹľdej miestnosti si môĹľete nastaviĹĄ otáÄŤaním termostatickej hlavice poĹľadovanú teplotu pre zaistenie tepelnej pohody. V tabuÄľke sú uvedené orientaÄŤné teploty zodpovedajúce jednotlivým ÄŤíslam stupnice. PodÄľa miestnych podmienok sa môĹľe teplota od uvedených hodnôt líšiĹĄ. Vyskúšajte si preto, pri akom nastavení dosiahnete pohodovú teplotu. Treba si uvedomiĹĄ, Ĺľe k ustáleniu teploty v miestnosti môĹľe dôjsĹĄ aĹľ po niekoÄľkých hodinách.
     Na dosiahnutie nastavenej teploty v miestnosti je potrebná dostatoÄŤná teplota vykurovacej vody. PokiaÄľ sa Vám nepodarí, napr. pri nastavení ventilu na "5" dosiahnuĹĄ 24oC a radiátor hreje, nie je to vinou ventilu, ale nízkej teploty vykurovacej vody. PootoÄŤenie hlavice o jeden dielik zodpovedá zmene poĹľadovanej teploty o 1oC.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 4 - 6 z 6